Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri

Amacı: Özel sektör kuruluşları ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim elemanları, öğrenciler arasında işbirliğini artırmak ve hedef kitlenin Ar-Ge, yenilik, işbirlikleri, ulusal ve uluslararası destek programları, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik konularındaki bilgi düzeylerinde gözlenen eksiklikleri gidermek amacıyla tanıtım, bilgilendirme yaparak farkındalık sağlamak ve eğitim hizmetleri sunmak modül’ün temel amacıdır.

Modül 1’ in Hedef Kitlesi:

Akademisyenler,

Sanayiciler,

Girişimciler,

Yatırımcılar ve

Üniversite öğrencileri


Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Amacı: Üniversite akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve iş dünyasının ulusal/uluslar arası hibe, kredi gibi destek programlarından haberdar olmalarını sağlamak ve bu programlardan yararlanmaları için destek sağlamak modülün genel amacıdır.

Hedef kitle; Akademisyenler, Üniversite öğrencileri, Firmalar ve Girişimcilerdir.

 

Modül 3:  Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri

Amacı: Üniversite ve sanayi arasında köprü vazifesini üstlenmek ve her iki tarafın avantajlarının bir araya getirilerek daha büyük güç oluşturulmasını sağlamak için iyi bir iletişim ile ülkemize önemli katkılar sağlayacak projelerin gelişmesini sağlamaktır.

Hedef kitle; Akademisyenler, Üniversite öğrencileri, Firmalar ve Girişimcilerdir.

 

Modül 4: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Hizmetleri

Amacı: Fikri Sınai Mülkiyet Hakların yönetimi konusunda üniversitelerde

ve üniversiteler ile ortak olarak gerçekleştirilen projelerde

farkındalık oluşturulması ve ticarileştirilmesidir.

Hedef Kitle: Başta akademik çalışmalar yürüten araştırmacılardır. Akademik çalışmalara

konu olan Yüksek Lisans , Doktora Tezleri, hazırlanan TÜBİTAK, BAP vs gibi projeler hedef kitlenin potansiyel verilerini oluşturan unsurlar olacaktır.

Sanayinin üniversiteler ile ortak olan çalışmalarına da modül kapsamında hizmet verilecektir

 

Modül 5: Şirketleşme Ve Girişimcilik Hizmetleri

Amacı: Ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilme potansiyeli olan ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, yeni ürün niteliğinde olan projelerin ticarileştirilmesi için yeni işletmelerin kurulabilmesi amacıyla girişimcileri yönlendirecek ve destekleyecek birim kurarak bu kapsamda faaliyetler göstermektir.

Hedef Kitle: Modül kapsamında hedef kitle olarak akademisyenler, üniversite öğrencileri ve proje fikri olan girişimciler seçilecektir. Öncelik teknolojik bilgi üretme ve geliştirme faaliyetlerinin odağında bulunan araştırmacı akademisyenlere sağlanacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi 60250 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.