TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
19 Temmuz 2018, Perşembe 

 
Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi
 
 

Amaç

·        Teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak

·        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Ar-Ge potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile iş dünyasına tanıtmak,

·        Sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi ve işbirliklerini geliştirmek, (OKUP)

·        Firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.

·        TTO çalışanlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek

 

Faaliyetler

Üniversite kaynaklarının tanıtımı: Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler, çalışma ziyaretleri ve TOGÜ-TTO web sayfası yoluyla tanıtılması,

·         Öncelikle üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesi

·         Güncel bir araştırmacı veri tabanının oluşturulması

·         Üniversitemiz Ar-Ge laboratuvar alt yapı veri tabanı güncellenmesi

·         Lisansüstü öğrencilerin araştırma ve proje yapma potansiyellerinin artırılmasına yönelik olarak lisansüstü tez veri bankası oluşturulması

·         Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi (bölgesel ve yerel paydaşlar, Meslek odaları ve Teknopark ile eşgüdümlü olarak)

 

Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri: TOGÜ-TTO yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTO takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması,

·         TOGÜ-TTO’nun faaliyetlerinin ve hizmet kalemlerinin; araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasına web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak tanıtılması ve duyurulması

·         Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler düzenlenmesi,

·         Bölgede işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi

·         Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile TTO’un verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık yaratılması

 

Bilgilendirme Faaliyetleri: TOGÜ-TTO yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,

·         Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,

·         Üniversite genelinde akademik birim toplantıları organizasyonu

·         Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesi, ortak projelerin geliştirilmesi

·         Üniversite dışındaki paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılımın sağlanması

·         Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve TOGÜ-TTO personeline yönelik eğitim, konferans, seminer, çalıştay, bilgi günü workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje pazarı ve proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması

·         Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar vb. konularda farkındalığın artırılması ve üst bir bilgi birikimi oluşturulması

 

Eğitim Hizmetleri: TOGÜ-TTO bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, TOGÜ-TTO kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi,

·   TTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi

·    TOGÜ-TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması ve takip edilmesi

   TOGÜ-TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi

 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.