GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
17 Mart 2018, Cumartesi 

 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi
 
 

 

Amaç ve Hedef Kitle

 

·         Üniversitemizde var olan bilimsel potansiyeli kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunmak

·         Üniversite bünyesinde bulunan Ar-Ge Laboratuarlarında yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek

·         Bölgemizdeki firmaları, bilgi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim çalışmalarına yönlendirmek,

·         Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak

·         Uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması

·         Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapmak

 

Faaliyetler

 

Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri: Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi

 • Bölgemizdeki hedef kitledeki firmaların profillerinin oluşturulması

·         Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuarlarının koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması

Üniversite Sanayi Buluşma Günleri: Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak,

·         Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,

Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması: Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,

 • Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi
 • Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması

Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri: Ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında destek verilmesi,

·         Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması

·         Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler

·         Sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin proje üretme yeteneklerinin geliştirilmesi,

 • Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması
 • Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu

·         AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek

·         Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmaların ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerinin geliştirilmesi,

·         Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması

Üniversite Altyapı İmkanlarının sunulması: Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi,

 • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
 • Projesi önerisi ile TTO’ya başvuran Akademisyen veya sanayiciler için uygun ortak bulunması amacı ile ilgili bilgi bankası taraması
 • Proje ile ilgili uygun akademisyen ve sanayici eşleşmesi olmaması durumunda proje önerisi sahibi konu ile bilgilendirme
 • Uygun eşleşme olması durumunda, TTO koordinatörlüğünde Proje içerik şartlarının belirlenmesi ve gizlilik sözleşmesi (Bkz. TTO Formlar) imzalanarak proje ekibi oluşturulması
 • Proje tarafları eğer ulusal/uluslararası destek programlarına başvuracaklarsa TTO ilgili destek programına yönlendirme, bu konuda ayrıca destek programı proje hazırlama
 • Eğer proje tarafları destek programlarına başvurmadan bir proje yürüteceklerse TTO kontratlı Ar-Ge proje hizmeti vererek (Bkz. TTO Formlar) projenin gerçekleştirilmesi
 • Destek programlarına başvurulması veya başvurulmaması kararında da, TTO proje yönetim konusunda destek.

 

 

 

 
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.