TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
19 Temmuz 2018, Perşembe 

 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi
 
 

 

Amaç ve Hedef Kitle

 

·         Üniversitemizde var olan bilimsel potansiyeli kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunmak

·         Üniversite bünyesinde bulunan Ar-Ge Laboratuarlarında yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek

·         Bölgemizdeki firmaları, bilgi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim çalışmalarına yönlendirmek,

·         Üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak

·         Uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması

·         Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapmak

 

Faaliyetler

 

Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri: Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi

 • Bölgemizdeki hedef kitledeki firmaların profillerinin oluşturulması

·         Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuarlarının koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması

Üniversite Sanayi Buluşma Günleri: Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak,

·         Sektörlerdeki gelişmelerin takip edilebilmesi için akademisyenlerle sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek Üniversite-İş Dünyası Buluşma Günlerinin düzenlenmesi,

Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması: Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,

 • Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi
 • Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması

Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri: Ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında destek verilmesi,

·         Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması

·         Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler

·         Sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin proje üretme yeteneklerinin geliştirilmesi,

 • Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması
 • Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu

·         AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek

·         Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmaların ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerinin geliştirilmesi,

·         Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması

Üniversite Altyapı İmkanlarının sunulması: Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi,

 • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
 • Projesi önerisi ile TTO’ya başvuran Akademisyen veya sanayiciler için uygun ortak bulunması amacı ile ilgili bilgi bankası taraması
 • Proje ile ilgili uygun akademisyen ve sanayici eşleşmesi olmaması durumunda proje önerisi sahibi konu ile bilgilendirme
 • Uygun eşleşme olması durumunda, TTO koordinatörlüğünde Proje içerik şartlarının belirlenmesi ve gizlilik sözleşmesi (Bkz. TTO Formlar) imzalanarak proje ekibi oluşturulması
 • Proje tarafları eğer ulusal/uluslararası destek programlarına başvuracaklarsa TTO ilgili destek programına yönlendirme, bu konuda ayrıca destek programı proje hazırlama
 • Eğer proje tarafları destek programlarına başvurmadan bir proje yürüteceklerse TTO kontratlı Ar-Ge proje hizmeti vererek (Bkz. TTO Formlar) projenin gerçekleştirilmesi
 • Destek programlarına başvurulması veya başvurulmaması kararında da, TTO proje yönetim konusunda destek.

 

 

 

 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.