TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
19 Kasım 2018, Pazartesi 

 
Proje Destek Birimi
 
 

Amaç ve Hedef Kitle

·Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı programların takibi, duyurulması ve bilgilendirme yapılması,

·TOGÜ-TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması

·Ulusal ve uluslararası programlara katılımının artırılması

·Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve işbirliği anlaşması imzalanan üniversitelerdeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslararası fonlardan (Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,

·Bu programlardan yararlanılması adına; bilgilendirme, projelendirme hizmetlerinin verilmesi

·Yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Üniversitemizde ve bölgede bulunan araştırmacılar ile akademisyenler, Tokat Teknopark ve bölgemizde bulunan şirketler hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

Faaliyetler

Bilgilendirme ve Duyuru Faaliyetleri: Ulusal/Uluslararası destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarının, yürütülen projelerin, başarılı çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere, sanayi sektörüne ve öğrencilere duyurulması ve bilgilendirilmeleri,

  • Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyurular yapmak
  • Ulusal ve uluslararası proje ve hibe programları takibi, bunlarla ilgili KOBİ’ler ve diğer kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje işbirlikleri düzenlemek

·Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek.

·Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak/alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak.

TTO Bölüm Toplantıları: TOGÜ ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, TOGÜ-TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi, modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,

·Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca konularda yenilikçi çözümler bulmalarını hedefleyen proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak.

Teknik Destek ve Yönlendirme: Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ilgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi,

·Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından eğitimler düzenlemek                                    

  • Uluslararası başarı sağlamış yurt içi veya yurt dışındaki bilim insanlarını, tamamladıkları başarılı araştırma projelerini ve bu bağlamdaki tecrübelerini aktarmaları için seminer düzenlemek
  • Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak.

· Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,

Eğitim Faaliyetleri: Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma” ve “Proje Döngü Yönetimi” (PCM) eğitimleri düzenlenmesi,

  • Tanıtım ve bilinçlendirme toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje yazmalarına destek
  • Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri

· Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak,

  • Paydaşlar bir araya getirilerek destek programları, başvuru süreci ve formların doldurulması hakkında bilgi

İdari Destek ve Danışmanlık: Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması,

  • Destek programlarıyla ilgilenen ve ofisimize başvuran KOBİ’ler ve diğer ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetleri
  • İnternet aracılığı ve yüz yüze görüşmeler ile başvuru sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması

 

 

 

 

 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.